Wat is alcoholafhankelijkheid?

Overmatig alcoholgebruik dat in ernst toeneemt, krijgt de medische diagnose ‘Stoornis in het gebruik van alcohol’.

schedule 8 aug 2018
bookmark_border Alcoholverslaving
create

Alcoholafhankelijkheid, is dat hetzelfde als alcoholisme?

Overmatig alcoholgebruik dat in ernst toeneemt, krijgt de medische diagnose ‘Stoornis in het gebruik van alcohol’. Dit betreft een hersenziekte die wordt gekenmerkt door compulsief alcoholgebruik, verlies van controle over de inname van alcohol en een negatieve emotionele toestand wanneer geen alcohol wordt gebruikt.

Stoornissen in het gebruik van alcohol

Alcoholafhankelijkheid, alcoholisme ofwel alcoholverslaving wordt, medisch gezien, vastgesteld op basis van de elf criteria uit de DSM. DSM staat voor Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Diagnostisch en Statistisch handboek voor Psychische Stoornissen).

De DSM-5 is de nieuwste versie van het internationaal meest gebruikte classificatie-systeem voor psychiatrische aandoeningen. De DSM-5 spreekt niet meer van alcoholafhankelijkheid, alcoholisme of alcoholverslaving maar van ‘Stoornissen in het gebruik van alcohol’.

Dit betreft een problematisch patroon van alcoholgebruik dat leidt tot klinisch significante beperkingen of lijdensdruk, zoals blijkt uit minstens twee de volgende kenmerken die binnen een periode van een jaar optreden:

 • Vaker en in grotere hoeveelheden gebruiken dan men van plan was.
 • Mislukte pogingen om te minderen of te stoppen.
 • Gebruik en herstel van gebruik kosten veel tijd.
 • Sterk verlangen om te gebruiken
 • Door gebruik tekortschieten op het werk, school of thuis.
 • Blijven gebruiken ondanks dat het problemen meebrengt in het relationele vlak
 • Het opgeven van hobby’s, sociale activiteiten of werk door gebruik
 • Voortdurend gebruik, zelfs wanneer men daardoor in gevaar komt
 • Voortdurend gebruik met de wetenschap dat het gebruik lichamelijke of psychische problemen met zich mee brengt of verergert
 • Grotere hoeveelheden nodig hebben om het effect nog te voelen, ofwel tolerantie.
 • Het optreden van ontwenningsverschijnselen, die minder hevig worden door opnieuw te gebruiken

De ernst van de stoornis wordt als volgt aangeduid:

 • Licht: er zijn twee tot drie symptomen aanwezig,
 • Matig: er zijn vier tot vijf symptomen aanwezig.
 • Ernstig: er zijn zes meer symptomen aanwezig.

Meer over alcoholverslaving