WAT IS VERSLAVING?

Een verslaafde is geestelijk en/of lichamelijk afhankelijk van een gewoonte of middel. De afhankelijkheid is zo ernstig dat het leven erdoor beheerst wordt. Het gedrag is voornamelijk gericht op het verkrijgen en innemen van het middel of het handelen naar de gewoonte. En dat gaat ten koste van de meeste andere activiteiten. Stoppen met de gewoonte of de middelen leidt tot ernstige ontwenningsverschijnselen. We winden er geen doekjes om: verslaving of problematisch middelengebruik is progressief, complex, meervoudig en chronisch.

OORZAKEN VAN VERSLAVING

Er is niet één oorzaak voor verslaving, het gaat om een samenspel van persoonsgebonden- en omgevingsfactoren. Zo is het risico om verslaafd te worden voor 40 tot 60% erfelijk, spelen persoonlijkheidskenmerken rol, net als de aanwezigheid van andere psychische aandoeningen zoals depressie of bipolariteit. Tegelijkertijd hebben ingrijpende levensgebeurtenissen grote invloed: relatieproblemen, moeilijkheden met kinderen, familie, collega’s of werkgevers. Maar ook seksueel misbruik, geweld of het overlijden van dierbaren kunnen een verslaving in de hand werken. Tot slot is de omgeving medebepalend. Middelengebruikers staan onder invloed van hun directe omgeving, hun familie, school, werk en/of vrienden. De beschikbaarheid van middelen speelt een rol en ook de woonsituatie. Misbruik en afhankelijkheid komen bijvoorbeeld vaker voor bij single ouders, alleenstaanden en mensen die nog bij hun ouders thuis leven, dan bij mensen die met een partner wonen. Juist de combinatie van factoren maakt van verslaving een hardnekkig en complex probleem. Er werken zoveel verschillende invloeden op elkaar in, de verslaving zelf is meestal maar een stukje van een grote puzzel.

SOORTEN VERSLAVING

Er bestaat gewoonteverslaving en middelenverslaving. Een gewoonteverslaving is een verslaving aan een handeling waardoor iemand zich goed voelt of een kick krijgt. Enkele voorbeelden zijn:

Een middelenverslaving wordt in stand gehouden door middelen met een rechtstreekse werking op de hersenen. Dit noemt men een psychoactief middel of drug. Er bestaan drie categorieën psychoactieve middelen:

Verslavende medicijnen vallen onder de stimulerende middelen (bijvoorbeeld Ritalin) of de verdovende middelen (bijvoorbeeld Valium)

Spoor6 biedt oplossingen voor verslaving en behandelt de verschillende soorten verslavingen succesvol. Neem voor meer informatie contact met ons op.