Verslavingen

Een verslaving kan bestaan uit een gewoonteverslaving of een middelenverslaving.

Maar wat zijn nu eigenlijk de verschillen tussen deze verslavingen? En wat zijn de overeenkomsten?

Met een verslaving bedoelen wij een toestand waarin een persoon fysiek en/of mentaal van een gewoonte, handeling of stof afhankelijk is. Dusdanig, dat hij/zij deze gewoonte, handeling of stof niet of heel moeilijk kan loslaten.

Deze persoon zal alles doen voor het verkrijgen of innemen van het middel of het handelen naar de gewoonte.

At the root of all adiction is pain

Gewoonteverslaving

Bij een gewoonteverslaving (procesverslaving) gaat het om een verslaving aan een handeling. Deze handeling geeft een goed gevoel of een boost.

Denk bijvoorbeeld aan een verslaving aan gokken, internet, gamen, seks of werken (workaholisme).

Middelenverslaving

Bij een middelenverslaving bent u verslaafd aan een middel. Dat middel is verslavend omdat het een directe werking op de hersenen heeft en heet ook wel een psychoactief middel. Deze middelen zijn grofweg op te delen in:

  • stimulerende middelen (amfetamine, cocaïne nicotine)
  • verdovende middelen (alcohol, opium)
  • geestverruimende middelen (thc, lsd)

De meest voorkomende verslavingen zijn die aan alcohol en nicotine. Ook zijn er  verslavingen die niet direct opvallen, zoals een medicijnverslaving. Vaak gaat het om angstremmers en slaapmiddelen als diazepam, oxazepam en alprazolam.

“Eigenlijk was ik altijd aan het vluchten”

Een ex-verslaafde vertelt over zijn verslaving en zijn ervaring met de behandeling met verblijf in Zuid-Afrika. Neem ook het heft in eigen handen door contact met ons op te nemen.

Geestelijke en lichamelijke verslaving

Bij een verslaving aan een stof of middel kun je spreken van een lichamelijke en/of geestelijke verslaving. Bij een lichamelijke verslaving bent u gewend geraakt aan een stof die veel gebruikt wordt. Zodra u stopt met gebruik, treden verschijnselen op als trillen, koorts, slapeloosheid, braken, etc. (ontwenningsverschijnselen).

Bij een geestelijke verslaving denkt u een stof nodig te hebben of vindt u deze lekker. Hierdoor kunt u niet meer zonder. Hierbij kunt u zo naar een stof of middel verlangen dat alles daar om draait. U zal alles doen om aan het middel te komen.

Overeenkomst middelen- en gewoonteverslaving

Kenmerkend voor iedere verslaving is dat vrijwel het hele leven door het gebruik of de gewoonte wordt beheerst.

Of u verslaafd bent, hangt niet alleen af van de eigenschappen van het middel of de gewoonte zelf, maar ook van uw persoonlijkheid.

Probeert u bepaalde gevoelens te onderdrukken of kunt u bepaalde problemen niet aan? Heeft u de behoefte zich te onttrekken aan de realiteit?

Spoor6 helpt

onze unieke benadering zorgt ervoor dat het gevoel niet meer te ‘mogen’,
verandert in een gevoel ‘niet meer te hoeven’