Meteen naar de inhoud

Lachgas, wat is dat en wat zijn de effecten?

Distikstofmonoxide, beter bekend als lachgas, is van origine een anestheticum; het wordt tegenwoordig nog steeds gebruikt om patiënten onder narcose te brengen. Het laatste jaar is er in de media veel aandacht voor lachgasgebruik omdat dit sinds 2013 exponentieel lijkt te stijgen onder jongeren. Daarnaast wordt steeds vaker door artsen aan de bel getrokken in verband met de ernstige blijvende gevolgen van veelvuldig lachgasgebruik.
Lachgas werd lange tijd gezien als een onschuldig middel maar het heeft zowel op korte als lange termijn weldegelijk negatieve effecten op het lichaam.

Hoe gebruik je lachgas en wat doet het precies met je?

Lachgas voor recreatief gebruik wordt voornamelijk verkregen uit patronen voor een professionele slagroomspuit. Deze patronen worden gebruikt om de druk op te bouwen waarmee slagroom uit een bus komt. Bij het gebruik van lachgas wordt een opening gemaakt in een patroon met een ‘cracker’ en vervolgens het gas in een ballon opgevangen. Deze wordt daarna langzaam geïnhaleerd. Vrijwel direct ontstaat een sterke roes. De gebruiker ervaart licht gevoel in het hoofd, de omgeving lijkt te veranderen, geluiden veranderen en niet zelden gaan gebruikers kortdurend ‘out’ door een tekort aan zuurstof in de hersenen. Dit effect houdt meestal een paar minuten aan en wordt veroorzaakt door het uitzetten van de bloedvaten in het lichaam waardoor een lage bloeddruk ontstaat.
Ook wordt het wel eens gebruikt om een erectie te verlengen en de kringspier te ontspannen om zo het seksueel genot te vergroten.

Wordt lachgas gecombineerd met andere middelen?

Vaak wordt lachgas gebruikt tijdens feestjes en festivals in combinatie met bijvoorbeeld XTC. Dit kan de effecten van XTC versterken waardoor sneller een bad trip optreedt.
Het combineren van lachgas met verdovende middelen zoals alcohol of GHB geeft een versterking van het verdovend effect.

Wat zijn de mogelijke gevaren van lachgas gebruik?

Zoals eerder genoemd laten vooral SEH-artsen en neurologen van zich horen in de media omdat zij zich zorgen maken over het toegenomen lachgasgebruik. Bij eenmalig gebruik kan een wegraking of desoriëntatie optreden. De kans dat dit gebeurt wordt groter bij het gebruik van meerdere ballonnen na elkaar. De effecten van lachgas op lange termijn kunnen zijn tintelingen in handen of voeten, ook wel polyneuropathie genoemd. Daarnaast komen een verminderde coördinatie en zelfs psychoses voor. Ook zijn gevallen van gedeeltelijke verlamming gemeld. In medische literatuur is beschreven dat bloedarmoede kan optreden bij het gebruik van lachgas. Deze studie werd gedaan bij patiënten die lachgas kregen voor narcose; of dit ook optreedt bij recreatief gebruik is nog niet onderzocht. Indien lachgas direct uit een patroon wordt geïnhaleerd kan door de hoge druk een klaplong ontstaan.

Is lachgas verslavend?

Over het verslavende effect van de stof distikstofmonoxide is nog onvoldoende bekend. Wel worden steeds meer mensen gezien die langdurig en veelvuldig lachgas gebruiken. Vaak hangt dit samen met gebruik/misbruik van andere middelen.

X