Meer dan één ding hebben ze gemeen: passie voor het vak, commitment om mensen te helpen

Mervin Wikkeling, Frans Ahrendt en Bani da Lima gerenommeerde professionals in de verslavingszorg, vormen met hun holistische aanpak een bijzondere en waardevolle aanvulling op het Spoor 6 behandelteam.

schedule 17 juli 2023
bookmark_border Verhalen van het team
create

Meer dan één ding hebben ze gemeen: passie voor het vak, commitment om mensen te helpen. Bovenal is de keus om een leven in herstel te leiden wat hen bindt. Mervin Wikkeling, Frans Ahrendt en Bani da Lima gerenommeerde professionals in de verslavingszorg, vormen met hun holistische aanpak een bijzondere en waardevolle aanvulling op het Spoor 6 behandelteam.

“Wellicht het belangrijkste in wat we doen is het bieden en doen ontstaan van hoop. We helpen onze cliënten in te zien dat ook zij een gezond en liefdevol leven kunnen leiden. Een leven in herstel. Samen met hen bouwen we aan het vertrouwen dat ook zij, ondanks een vaak tumultueus verlopen leven, in staat zijn gezonde keuzes te maken”. Bani da Lima, afgestudeerd aan de gerenommeerde HazeldenBettyFord Graduate School of Addiction Studies in Minnesota, benadrukt daarbij dat verbondenheid de essentie van herstel is. “Het is een onontbeerlijk, zelfs fundamenteel element daarin. In een behandeling hopen we dan ook dat onze cliënten die verbondenheid gaan ervaren. Niet alleen verbondenheid met anderen, maar zeker ook verbondenheid met zichzelf”.

Het is een onderwerp waarover Bani, expert in het Minnosota behandelmodel, vaak spreekt wanneer hij uitgenodigd wordt om als gastspreker voor een podcast of als gastdocent tijdens de Summer School van de Universiteit van Amsterdam te spreken over verslaving en herstel.

Mervin Wikkeling is al 18 jaar werkzaam als hulpverlener. Als GGZ-agoog en behandelaar, begeleidt ook hij groepssessies. Door zijn uitgebreide ervaring en opleidingen is hij in staat om een groep een veilige omgeving te bieden waarin men kan reflecteren en leren. Hij is bijzonder goed in staat om de krachten van de groep te bundelen en te benutten, zodat men elkaar kan helpen op het pad naar herstel.

Zijn ruime ervaring met de Twaalf Stappen maakt hem bijzonder in zijn aanpak. Hij is in staat om de uitgangspunten van deze Stappen op een effectieve manier toe te passen in de behandelmethodiek. Een belangrijk uitgangspunt voor Mervin is dat cliënten zich veilig moeten voelen. “Voorwaarde voor een succesvolle behandeling is dat cliënten zich gezien en gehoord voelen, zodat ze zich kwetsbaar kunnen opstellen en hun problemen echt kunnen aanpakken. Dit is de enige manier om tot duurzaam herstel te komen”.

Frans Ahrendt, GGZ agoog, weet als verslavingsbehandelaar zijn kennis op een begrijpbare manier over te brengen. Zijn kennis en zijn handelen maken hem uniek. Als geen ander is hij in staat om in behapbare taal uit te leggen wat er wetenschappelijk bekend is over verslaving, wat er in de hersenen gebeurt en weet hij hiervan de vertaling te maken naar behandelinterventies. Zijn gebruik van metaforen blijven cliënten soms jaren na de behandeling bij. Bovendien is Frans, zelf ruim twee decennia in herstel, gespecialiseerd in spiritual care en helpt hij cliënten in contact te komen met hun innerlijke kracht en bevordert hij hun spirituele groei.

Met z’n drieën hebben Bani, Frans en Mervin meer dan 40 jaar ervaring in het behandelen en begeleiden van mensen met een verslaving en gezamenlijk leven ze meer dan 60 in herstel. Met hun diepgaande kennis van behandelmethodes, hun ervaring met herstel en het betrekken van lotgenoten bij het proces van herstel hebben ze gedurende al die jaren velen geholpen bij het hervinden van hun gevoel van eigenwaarde, bij het doorbreken van isolement en verminderen van eenzaamheid te verminderen, én bij het creëren van verbondenheid.

Bovendien zijn ze zich ervan bewust dat ook zij altijd onderdeel zijn van een groter geheel. Niet alleen op het persoonlijke vlak maar ook professioneel. Zij zien het belang in van een holistische aanpak die zich richt op het verbeteren van de mentale, emotionele en fysieke gezondheid van hun cliënten. Het betrekken van andere zorgverleners als psychologen of artsen beschouwen ze dan ook als een vanzelfsprekendheid. Daarnaast bieden ze individuele counseling en groepsbehandeling en stimuleren ze cliënten tot het actief deelnemen aan Twaalf Stappen programma’s.

“Herstel is méér dan alleen abstinentie van middelen. Want abstinent zijn betekent “niet meer gebruiken”, en in principe kan iedereen dat. Maar een leven in herstel leiden betekent dat je op elk gebied van je leven gezonde keuzes maakt. Beschadigde relaties worden hersteld, en nieuwe relaties hebben een gezonde basis”, benadrukken ze alledrie.

Hun unieke combinatie van specialismen, ervaring en kennis maakt hen tot een waardevolle aanvulling op het behandelteam en een grote hulp voor mensen die worstelen met een verslaving. Bani da Lima, Frans Ahrendt en Mervin Wikkeling zijn zeer toegewijd aan hun werk en maken een verschil in de levens van onze cliënten door hen te helpen bij hun herstel en het opbouwen van een gezonde levensstijl.

“Wij zien onze cliënten op de eerste plaats als mens; personen met een specifieke kwetsbaarheid. Je bent namelijk zo veel meer dan die verslaving alleen.”

“Alle mensen met een actieve verslaving zijn eenzaam.”

“Verbondenheid met mensen die een leven ‘in herstel’ leiden, die geeft je kracht.”