Hulp bij verslaving

Volg deze 5 stappen als je hulp nodig hebt met je verslaving. Hier kun je hulp vinden die je helpen met het begin van een leven in herstel.

schedule 15 aug 2023
bookmark_border Verslaving
create

Hulp bij verslaving heeft veel verschillende vormen; zelfhulp door middel van de zelfhulpgroepen (AA/NA/SLA etc.): hierdoor ontstaat verbinding met anderen die met dezelfde problemen kampen en professionele hulp. Wij bevelen een combinatie van deze twee vormen van hulp aan. Verslavingsproblemen komen vaker voor dan je denkt. Het gaat veelal schuil achter andere problemen. Het is niet iets om je voor te schamen. Als je echt een leven zonder verslaving wenst dan bestaat er goede behandeling voor.

Zoek jij verslavingszorg? Volg deze stappen om de juiste hulp op maat te krijgen.

Stap 1: Bel onze professionals

Na een kort informatief gesprek wordt een telefonische anamnese gepland. Tijdens dit telefoongesprek vindt een zorgvuldige screening plaats die altijd uitgevoerd wordt door psychologen. Een anamnese is wat een patiënt met betrekking tot de voorgeschiedenis en relevante omstandigheden van zijn ziekte of aandoening aan een zorgverlener kan vertellen. Een anamnese komt tot stand doordat de zorgverlener aan de patiënt gerichte vragen stelt.

Na de telefonische anamnese (screening) kan er direct een intake worden gepland. Wij streven ernaar om dit binnen enkele dagen te realiseren.

Stap 2: Plan een intakegesprek in

Het intakegesprek vindt plaats met een psycholoog, een verslavingsarts en een regiebehandelaar. De regiebehandelaar is ofwel een GZ-psycholoog, een klinisch psycholoog of een psychiater.

Tijdens dit gesprek worden uw problemen in kaart gebracht en worden de behandelmogelijkheden direct met je besproken. De regiebehandelaar waarmee je spreekt, behoudt de regie over uw traject en de psycholoog zal uw behandelproces coördineren. Dit betekent dat hij of zij zorgt voor een goede afstemming met andere (interne of externe) experts die bij uw behandeling betrokken zijn en voor (mogelijke) bijstellingen van het behandelplan. De psycholoog blijft het eerste aanspreekpunt voor u en uw naasten.

Stap 3: Detoxen/ontgiften

Detoxificatie/ontgiften kan een onderdeel van de behandeling zijn. In veel gevallen lukt dit ambulant, dat wil zeggen dat u met hulp van onze verslavingsarts thuis al stopt met gebruik, zo mogelijk ruim (enkele dagen tot een week) voor de behandeling. Consulten om ambulant te ontgiften vinden in Bussum of in Utrecht plaats. Aan deze ambulante detox zijn geen wachttijden verbonden. De lengte van de detox periode hangt samen met het middel waaraan je verslaafd bent en de mate van gebruik.

Klinische detox

Indien dit noodzakelijk is, kan ook een klinische detox plaatsvinden. Hiervoor werken wij samen met een aantal professionele partner-instellingen.

Stap 4: Behandeling

Op basis van het intakegesprek kunt u het advies krijgen om een ambulante dagbehandeling of een klinische behandeling in Zuid-Afrika te volgen.

10-daagse ambulante dagbehandeling in Bussum

De ambulante dagbehandeling van Spoor6 is intensief. Tijdens de eerste twee weken van de behandeling in onze kliniek ben je van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur bij ons. ’s Avonds en in het weekend ben je gewoon thuis, zodat de nieuw verworven vaardigheden direct in je eigen omgeving in de praktijk gebracht kunnen worden.

De dagbehandeling vindt plaats in kleine groepen, met vaste groepstherapeuten, die ook buiten de groepssessies actief betrokken zijn bij jouw herstelproces.

Aan obstakels die uw herstel in de weg staan, wordt direct aandacht besteed in de vorm van individuele sessies en opdrachten. De dagbehandeling is gericht op erkenning van het probleem, het verkrijgen van inzicht in de ziekte verslaving, noodzakelijke stappen om te komen tot verandering en terugvalpreventie.

De dagbehandeling wordt altijd gevolgd door een nazorg traject waarin uitgebreid aandacht wordt besteed aan individuele problematiek die tot een terugval zou kunnen leiden.

8-weekse Open Groep

De ambulante Open Groep is eveneens een intensieve behandeling waarbij je 4 dagdelen verdeeld over 4 dagen per week bij ons bent. De behandeling is gericht op het veranderproces dat de client helpt herstel van verslaving te vinden. De behandeling kan een vervolg zijn op onze dagbehandeling, een klinische behandeling of een individueel traject. De behandelmiddagen worden gevuld met groepssessies, taakgroepen en lezingen. De behandeling is gestoeld op bewezen uitgangspunten: onder meer; CGT en ACT. Er wordt aandacht besteed aan de uitgangspunten die gebruikt worden in de 12-stappen lotgenoten groepen (de zelfhulpgroepen zoals de AA en NA), zogenaamd “Twelve Step Facilitation”.

Afkicken in Zuid-Afrika met verblijf.

6-weekse klinische behandeling in Zuid-Afrika

De instelling is kleinschalig (35 plaatsen) en de behandelstaf bestaat uit psychiaters, artsen, verpleegkundigen, psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen en verslavingstherapeuten.

Voor behandeling in Zuid-Afrika is basisbeheersing van de Engelse taal een vereiste. De behandelstaf verstaat Nederlands

Intensief en uniek behandelprogramma

De instelling beschikt over een hooggekwalificeerde (volgens de eisen van de NZa) en ervaren behandelaren op het gebied van verslaving en psychotherapie en heeft een tweeledige benadering:

  1. Intensieve behandeling van de verslaving in de vorm van uitgebreide groepstherapie, psycho-educatie, individuele sessies en kennismaking met de uitgangspunten die gebruikt worden in de 12-stappen zelfhulpgroepen (AA/NA etc.)
  2. Intensieve psychotherapie. Elke patiënt heeft zijn/haar eigen psychotherapeut, waarmee hij/zij tenminste drie individuele sessies per week heeft. Hiermee wordt tegelijkertijd gewerkt aan naast de verslaving bestaande problematiek en is de behandeling veel meer gericht op de individuele behoeften van de cliënt. Dit intensieve psychotherapie-programma is uniek in de verslavingszorg.

Tijdens uw verblijf bent u niet in de gelegenheid om zelfstandig activiteiten te ondernemen. Alle activiteiten zijn in groepsverband en worden begeleid door gekwalificeerd personeel.

Afkicken in Zuid-Afrika wordt geïndiceerd als u in de tweede fase van uw behandeling gebaat bent bij het verlaten van een omgeving waarin gebruik gefaciliteerd wordt. U onderhoudt contact met uw naasten middels telefonische- en Skype-sessies onder begeleiding van uw therapeut. Bij terugkomst in Nederland wordt het systeemwerk voortgezet. In een aantal gevallen is het noodzakelijk dat u direct na terugkomst in een Safe House wordt geplaatst.

Na uw opname vliegt u rechtstreeks terug naar Nederland om uw behandeling voort te zetten in ons nazorgtraject.

Stap 5: Nazorg

Nazorg dagbehandeling

De dagbehandeling wordt altijd gevolgd door een traject van individuele counseling waarin uitgebreid aandacht wordt besteed aan individuele problematiek die tot een terugval zou kunnen leiden. Daarnaast neemt u deel aan de wekelijkse leefstijlgroepen waarin u tezamen met uw groepsgenoten doelen (bij)stelt en uw herstelproces evalueert.

Nazorg klinische behandeling

Tijdens de laatste week van uw verblijf in Zuid-Afrika krijgt u een datum en tijd door waarop u bij de hoofdbehandelaar van Spoor6 wordt verwacht. De afspraak is vrijwel direct na terugkomst. Tijdens het gesprek worden afspraken gemaakt met betrekking tot de nazorg. Deze bestaat uit individuele therapie.

Hulp voor naasten

Hoe ga je als moeder om met iemand die verslaafd is? Hoe is het om als vader, zoon, tante of buurman om te gaan met een verslaafd persoon? Omgaan met iemand met een verslaving is niet eenvoudig. Als naaste heb je soms het gevoel in een doolhof te zijn beland. Daarbij bestaat vaak de neiging om te blijven helpen/faciliteren, terwijl dit de verslaving juist in hand werkt. Hoe vind je voor jezelf hulp en steun?

Wij nodigen de naaste(n) graag in een vroeg stadium uit om inzicht te verschaffen in en begrip te kweken voor de ziekte verslaving en om te inventariseren of therapeutische ondersteuning noodzakelijk is. Daarom stellen wij het op prijs als in ieder geval één van de naasten bij de intake aanwezig is. Naasten kunnen naderhand namelijk alleen uitgenodigd worden als de client die bij ons in behandeling is hier toestemming voor geeft, dit in verband met de privacy wetgeving (AVG). Dit is essentieel om te weten!

Mocht je geconfronteerd worden met een naaste met een verslavingsprobleem en je weet niet wat te doen, dan ben je bij ons van harte welkom voor een informatief gesprek. Maak hiervoor een afspraak via ons casemanagement (035- 6975400).

Meer lezen over verslaving? Misschien zijn deze verhalen ook interessant.