De effecten van lachgas

Hoe onschuldig de korte roes van lachgas misschien lijkt, des te meer ongelukken en incidenten Spoor6 voorbij ziet komen. Het is middel is populair en gemakkelijk te verkrijgen. Uit recent onderzoek van Trimbos, blijkt dat overmatig gebruik van lachgas in opkomst komt. Dit is onder andere te zien in het aantal verkeersincidenten waar lachgas (mogelijk) een rol speelde. Tot slot is er meer overlast op straat door overtollig lachgasgebruik. Dit uit zich in geluidsoverlast en zwerfafval.

schedule 26 mei 2021
bookmark_border Drugsverslaving
create

Wat is lachgas?

Lachgas is een kleurloos, zoet geurend en smakend gas bestaande uit distikstofmonoxide (N2O). Distikstofmonoxide is een combinatie van zuurstof en stikstof. Het gas zit in patronen die via een slagroomspuit in een ballon gespoten wordt. Gebruikers ademen het gas in en uit via de ballon.

Lachgas is een broeikasgas. Dit betekent dat de bijdrage aan opwarming van de aarde van 1 gram lachgas, 250 keer groter is dan die van 1 gram kooldioxide. De uitstoot van lachgas is wereldwijd relatief beperkt. Het gas wordt tot de broeikasgassen gerekend omdat het anderhalve eeuw kan duren voordat lachgas afgebroken is.

Het (medisch) lachgas wordt op verschillende manieren toegepast. Ziekenhuizen gebruiken het gas (gemend met zuurstof) al sinds eind 18e eeuw om patiënten kort onder narcose te brengen. Lachgas functioneert ook als kortwerkende pijnstiller bij bijvoorbeeld ambulances en tandartsen. Het gas werkt kalmerend en remt de pijnprikkel. Medisch lachgas-gebruik heeft weinig bijwerken omdat het kortdurend en deskundig gebruikt wordt. Bij langere ingrepen gebruikt men andere narcose-middelen.

(Technisch) lachgas wordt ook in verschillende technologische industrieën gebruikt. In de auto-industrie verhoogt lachgas het vermogen van verbrandingsmotoren. Daarnaast wordt technisch lachgas ook als drijfgas gebruikt in de voedingsmiddelenindustrie, thuis of in de horeca.

Effecten lachgas

Het inhaleren van lachgas zorgt voor een korte, maar sterke roes. Het effect van lachgas treedt bijna meteen op. Het geeft een gevoel van bijna-bewustzijnsverlies en lijkt een beetje op zware dronkenschap. De gebruiker wordt licht in zijn hoofd, voelt minder pijn en zijn spieren ontspannen. Gebruikers van lachgas hebben het gevoel dat ze wegzakken en moeten soms lachen of hallucineren. Het effect van lachgas is na 1 tot 5 minuten uitgewerkt.

Gevolgen:

  • Zuurstof tekort in de hersenen
  • Hindert ontwikkeling van de hersenen
  • Longen kunnen bevriezen bij directe inademing vanuit de lachgasfles
  • Slechte concentratie
  • Blijvende gehoorschade door lachgas-gebruik bij verkoudheid
  • Vitamine B12 tekort
  • Schade voor ongeboren kind tijdens lachgas-gebruik tijdens zwangerschap
  • Zenuwschade
  • Evenwichtsstoornissen
  • Onvruchtbaarheid en impotentie bij intensief en langdurig lach-gasgebruik

Miriam Diekman, (bestuurder Spoor6 Bussum) vult aan:
“Wij weten dat lachgas nog steeds door veel gebruikers als redelijk onschuldig wordt gezien, dat is volstrekt onterecht. De gevolgen die wij zien zijn schrijnend, zowel de verslavende werking als de lichamelijke gevolgen van intensief gebruik.”

Bronnen

Meer lezen over verslaving? Misschien zijn deze verhalen ook interessant.