Wat zijn de verschijnselen bij drugsverslaving op lichamelijk, geestelijk en sociaal gebied?

De gebruiker kan tolerantie ontwikkelen ten opzichte van het middel. Dit betekent dat men steeds meer nodig heeft.

schedule 4 juli 2018
bookmark_border Drugsverslaving
create

Wat zijn de verschijnselen bij drugsverslaving op lichamelijk gebied?

De gebruiker kan tolerantie ontwikkelen ten opzichte van het middel. Dit betekent dat men steeds meer nodig heeft om hetzelfde effect te bereiken. Het lichaam kan zo gewend raken aan het regelmatige gebruik dat het niet meer zonder kan. Bij staken van het middel ontstaan onaangename onthoudings- of ontwenningsverschijnselen: trillen, transpireren, misselijkheid, spierpijn, angst, prikkelbaarheid en rusteloosheid.

Deze verschijnselen verdwijnen als opnieuw gebruikt wordt. Ontwenningsverschijnselen wijzen op het op het bestaan van een zogenaamde lichamelijke afhankelijkheid. Het willen vermijden van die verschijnselen vormt vaak een belangrijke reden om met het gebruik door te gaan.

Wat zijn de verschijnselen bij drugsverslaving op psychisch gebied?

Een drugsverslaving houdt in dat de persoon in kwestie afhankelijk is geworden van deze drug(s). Deze afhankelijkheid kan worden opgedeeld in drie gebieden, namelijk: sociaal, lichamelijk en psychisch. Op deze pagina gaan wij in op de verschijnselen die ontstaan op psychisch gebied. Een drugsverslaving kan immers leiden tot – of ontstaan door – vele psychische problemen zoals depressies.

Het meest voorkomende psychische verschijnsel die kan optreden bij een drugsverslaving, is dat er een onweerstaanbare behoefte aan het middel (hunkering of zucht) ontstaat. De verslaafde heeft het gevoel dat hij of zij het middel nodig heeft en verlangt terug naar het effect wat het gebruik hiervan teweegbrengt. Men is in denken en doen continu bezig met het middel. Tegelijkertijd wordt het gebruik nogal eens ontkend en geheim gehouden. Naast deze directe verschijnselen gaat verslaving regelmatig gepaard met symptomen als angst, depressie en verwardheid. Steeds sterker naar een middel verlangen en zich eigenlijk niet meer prettig voelen zonder, wijst op het bestaan van geestelijke afhankelijkheid. De verslaafde wordt in beslag genomen door deze drug. De interesse voor sociale activiteiten vermindert en hij of zij verliest de grip op de werkelijkheid.

Het ontstaan van psychische problemen bij middelengebruik

Over het algemeen geldt dat, juist personen die al psychisch kwetsbaar zijn, sneller in aanraking komen met drugs. Een dergelijk middel kan er immers voor zorgen dat hij of zij zich voor een korte tijd beter voelt. Drugs kunnen ervoor zorgen dat je ontspant en problemen worden verzacht. Ook kan het een manier zijn om de realiteit te ontvluchten. Aan de ene kant kan het gebruik van drugs verlichtend voelen, aan de andere kant kan dit er ook voor zorgen dat problemen juist verergerd worden. Bij een behandeling moet dus goed worden gekeken naar achterliggende oorzaken. Psychische klachten en/of aandoeningen moeten immers ook worden behandeld wil de persoon in kwestie van zijn of haar verslaving afkomen.

Wat zijn de verschijnselen bij drugsverslaving op sociaal gebied?

Een drugsverslaving kan veranderingen teweegbrengen in het gedrag van de verslaafde. Wij zien dat bij veel verslaafden voorrang wordt gegeven aan het middel, ten koste van familie of vrienden. Op deze pagina gaan wij dieper in op de verschijnselen die ontstaan bij een drugsverslaving op sociaal gebied.

Omdat de gebruiker niet meer goed functioneert, kunnen problemen met de omgeving (partner, gezin, familie en vrienden) en op het werk ontstaan. Aan de ene kant beperkt de gebruiker zijn bestaan steeds meer tot die personen en die situaties die direct te maken hebben met het verkrijgen van het middel; aan de andere kant nemen mensen uit de omgeving vaak veroordelend afstand van de gebruiker.

Problemen die kunnen ontstaan op sociaal gebied zijn bijvoorbeeld:

  • De gebruiker kan zich minder goed concentreren op zijn/haar studie of werk.
  • Het onderhouden van sociale contacten gaat moeizaam.
  • Er kunnen geldproblemen ontstaan, doordat de verslaafde al het geld besteedt aan het kopen van drugs. Dit kan schulden veroorzaken.
  • Bestaande sociale relaties verslechteren of worden stopgezet.
  • De verslaafde kan betrokken raken bij criminele activiteiten.
  • Een drugsverslaving versterkt het motivatiegebrek, waardoor werk- en schoolprestaties verslechteren.
  • Het gebruik van dergelijke middelen kan leiden tot agressief gedrag.

Meer over verslaving