Familieprogramma Spoor6

Wanneer er binnen een gezin of familie één of meer personen zijn met verslavingsproblematiek, heeft dit altijd zijn weerslag op de andere gezins- of familieleden. Om het herstelproces zo effectief mogelijk te laten verlopen is het van belang om naasten bij het herstelproces te betrekken. Spoor6 heeft een familieprogamma en een aparte CRAFT training voor naasten. De CRAFT training is een traject van 8 weken elke week een groepsbijeenkomst met maximaal 12 deelnemers. Doel is o.a. grenzen stellen, zelfzorg, communiceren en kennis over verslaving.

‘Addiction is a family disease’ betekent dat direct betrokkenen meestal in verschillende opzichten hebben (mee)geleden onder de verslaving en er sprake kan zijn van verstoorde verhoudingen.

Wij nodigen de naaste(n) dan ook graag in een vroeg stadium uit om inzicht te verschaffen in en begrip te kweken voor de ziekte verslaving en om te inventariseren of therapeutische ondersteuning noodzakelijk is. Eén van de naasten wordt expliciet uitgenodigd bij de intake aanwezig te zijn.

Het familieprogramma van Spoor6 bestaat uit:

Familiemiddag

De familiemiddag is bedoeld voor naasten van patiënten die de tweede fase van hun behandeling in Zuid-Afrika volgen. De bijeenkomst wordt begeleid door een behandelaar en een casemanager.

Doel van de bijeenkomst is het creëren van begrip voor en het verschaffen van inzicht  in de ziekte verslaving, betrokkenen stimuleren om te praten over de ingrijpende gevolgen van de verslaving op hun eigen leven, alsmede het doorbreken van bepaalde gewoonten en patronen binnen de gezinsdynamiek om de verslaafde de beste kans op herstel te geven. De behandelaren van Spoor6 zijn erin getraind deze patronen te herkennen en te behandelen teneinde de gezinsverhoudingen weer in balans te brengen.

“Ik stond er bij en ik keek ernaar, met een gevoel van machteloosheid”

Tineke is moeder van 2 kinderen die herstellen van een verslaving. Zij geeft ook workshops aan naasten van verslaafden. Herkent u zich in dit verhaal? Schrijf u dan nu in voor het familieprogramma!

Systeemmiddag dagbehandeling

Op de donderdag in de 2e week van de dagbehandeling vindt van 9:00 tot 12:30 uur een systeemmiddag plaats met patiënten die op dat moment in dagbehandeling zijn en hun familie/naasten. Er wordt uitleg gegeven over persoonlijke waarden, verschillende type mensen en hoe men elkaar kan vinden in de relatie en in communicatie, gevolgd door een uitleg over het herstelproces en de positie van beide partijen daarin.

Aan de bijeenkomsten voor naasten zijn geen kosten verbonden.

Systeemgesprekken

Indien uw partner, vader of moeder, broer, zus of kind verslaafd is, maakt dit intense gevoelens los. Verdriet, boosheid, wantrouwen, schuldgevoelens. Het is mogelijk een systeemgesprek in te plannen tijdens de behandeling van patiënt. Tijdens de familiemiddag wordt uitgelegd hoe u een gesprek kunt aanvragen. Op indicatie biedt Spoor6 tevens therapeutische ondersteuning in de nazorgfase.

Lotgenotengroepen

Graag wijzen wij u op de mogelijkheid de bijeenkomsten van Al-Anon Familiegroepen te bezoeken. Kijk voor een bijeenkomst bij u in de buurt op: www.al-anon.nl.

Contact opnemen
Contact opnemen Spoor6
035 697 54 00
Contact opnemen Spoor6
Contact opnemen Spoor6