Meteen naar de inhoud

Nazorg van de behandelingen

Nazorg dagbehandeling

De dagbehandeling wordt altijd gevolgd door een individueel behandeltraject van 7 sessies waarin uitgebreid aandacht wordt besteed aan individuele risico’s die tot een terugval kunnen leiden. Er is eveneens ruimte om stil te staan bij thema’s uit de dagbehandeling die extra aandacht behoeven.

Daarnaast volgen er na de dagbehandeling twee nazorgsessies van anderhalf uur (de terugkomgroep). Zo kunt u samen met uw groepsgenoten en één van onze behandelaren het herstelproces evalueren en onderling ervaringen delen.

Nazorg klinische behandeling

De klinische behandeling in Zuid-Afrika wordt altijd gevolgd door een nazorg traject op onze locatie in Bussum. Het traject bestaat uit vijf groepssessies van anderhalf uur (de klinische nazorggroep) en vijf individuele sessies. Tijdens de laatste week van uw verblijf in Zuid-Afrika krijgt u een datum en tijd door waarop de behandelsessies plaatsvinden. De afspraak is vrijwel direct na terugkomst.

Mocht de reisafstand een barrière vormen dan denken we graag mee over een passend alternatief

Aandacht voor onderliggende problematiek

Tijdens de nazorg wordt tevens stilgestaan bij onderliggende problematiek. Indien nodig denken wij mee over een passende doorverwijzing voor een vervolgtraject en, waar mogelijk, bieden wij gerichte diagnostiek en behandeling aan binnen Spoor6.

Avondgroep

Zie hieronder informatie over de avondgroep (folder).

Spoor6 introductie en openingstijden

+31 (0)35 697 54 00

X