Nazorg van de behandelingen

Nazorg dagbehandeling

De dagbehandeling wordt altijd gevolgd door een traject van individuele counseling waarin uitgebreid aandacht wordt besteed aan individuele problematiek die tot een terugval zou kunnen leiden. Daarnaast neemt u deel aan de wekelijkse leefstijlgroepen waarin u tezamen met uw groepsgenoten doelen (bij)stelt en uw herstelproces evalueert.

Nazorg klinische behandeling

Tijdens de laatste week van uw verblijf in Portugal of Zuid-Afrika krijgt u een datum en tijd door waarop u bij de hoofdbehandelaar van Spoor6 wordt verwacht. De afspraak is vrijwel direct na terugkomst. Tijdens het gesprek worden afspraken gemaakt met betrekking tot de nazorg. Deze bestaat uit individuele therapie.

Contact opnemen
Contact opnemen Spoor6
035 697 54 00
Contact opnemen Spoor6

    Contact opnemen Spoor6